התחבר דרך פייסבוק
בוט לדיסקורד | מצב שרת

הסבר:

אהלן , מפרסם לכם בוט לדיסקורד.
הבוט מציג את סטטוס השרת/ים שברשותכם
פשוט , קל ,נוח מאוד
ומראה מקצועי ומסודר
אז למה אתם מחכים ?

הבוט אינו נבנה על ידינו
צורף מקור הפרסום בתחתית הדף


לינק הזמנה של הבוט


https://discord.com/oauth2/authorize?client_id=712761553669062778&permissions=268774480&scope=bot

פקודות:

הסבר פקודות
מידע על הבוט !dgsm info
הוספת שרת לערוץ !dgsm addserver <game> <type> <addr> <port>
מחיקת שרת מערוץ !dgsm delserver <addr> <port>
ריענון השרת/ים בערוץ !dgsm refresh
קבלת לינק הזמנה של הבוט !dgsm invite

תמונות:

דוגמאות:


הוספת שרת

!dgsm addserver "Counter-Strike" "SourceQuery" "123.456.789.101" "27015"


!dgsm addserver "Minecraft" "UT3Query" "123.456.789.101" "25565"


!dgsm addserver "FiveM" "GamedigQuery" "123.456.789.101" "27016"


מחיקת שרת

!dgsm delserver "123.456.789.101" "25565"


!dgsm delserver "123.456.789.101" "27015"
מקור